ΑΡΧΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΡΧΙΚΗ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες Προστασίας Ακινήτων

* Υποστήριξη Ιδιοκτησιακών Δικαιωμάτων έναντι ιδιωτών ή Δημοσίου με σύνταξη Πραγματογνωμοσυνών και Τεχνικών Εκθέσεων σε Δίκες , στο Εθνικό Κτηματολόγιο, απαλλοτριώσεις κ.λ.π.

* Εφαρμογές τίτλων και Διαγραμμάτων* Μελέτες χαρακτηρισμού Δασικών Εκτάσεων και τεκμηρίωσης ιδιοκτησιακού καθεστώτος των με χρήση και Φωτοερμηνείας.

* Μελέτες Καθορισμού και επανακαθορισμού Αιγιαλού Παραλίας και Παλαιού Αιγιαλού.

* Οριοθέτηση Ρεμάτων.

* Τεκμηρίωση ηλικίας δρόμων με χρήση Αεροφωτογραφιών και Φωτοερμηνείας.

* Μελέτες Τακτοποίησης ακινήτων (απαλλοτριώσεις, ρυμοτομίες, προσκυρώσεις και Αναλογισμοί).
 
Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ακινήτων

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Ανεύρεσης και Αγοράς ιδιοκτησιών

Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Μελετών Ανάπτυξης Ιδιοκτησίας.

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για διαχείριση Έργων.

Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων

* Μελέτες παραχώρησης χρήσης Αιγιαλού σε Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες, Εμπορικές Επιχειρήσεις κ.α.

* Χωροθέτηση τουριστικών λιμένων, μαρινών και καταφυγίων.

Λοιπές Υπηρεσίες

* Αποτυπώσεις , κτηματογραφήσεις , βυθομετρήσεις, χαράξεις.

* Εκτέλεση Πτήσεων για λήψη Αεροφωτογραφιών , σύνταξη Ορθοφωτοχαρτών και ψηφιακών Διαγραμμάτων.

* Φωτοερμηνείες

 
ΑΡΧΙΚΗΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ