ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Διάταξη Παλαιού Οδικού Δικτύου στην Κρήτη
Μια μεγάλη αδικία, που αφορά τους χαρακτηρισμούς εκτάσεων κατά την Δασική Νομοθεσία, καλείται να αποτρέψουν τα Διοικητικά Εφετεία της Χώρας.
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Βοσκοτόπων στην Κρήτη
Η έννοια της Αγριάδας στην Κρητική διάλεκτο.
Στοιχεία Οριοθέτησης Τεμαχίων & ονοματολογία στην Κρητική ιάλεκτο χαρακτηριστικών στοιχείων της
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ του ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΜΜ Τοπ. Μηχανικού στην Ημερίδα για την Ρ.Α.Ε της 3-12-2012 στο ΙΤΕ Ηρακλείου
(Δ) Η Τουρκοκρατία σεβάστηκε τις περιουσίες των Κρητικών. – Πώς τις κλέβει το Ελληνικό Δημόσιο σήμερα
(Γ) Η Τουρκοκρατία σεβάστηκε τις περιουσίες των Κρητικών. – Πώς τις κλέβει το Ελληνικό Δημόσιο σήμερα.
(B) Η Τουρκοκρατία σεβάστηκε τις περιουσίες των Κρητικών. – Πώς τις κλέβει το Ελληνικό Δημόσιο σήμερα.
(A) Η Τουρκοκρατία σεβάστηκε τις περιουσίες των Κρητικών. – Πώς τις κλέβει το Ελληνικό Δημόσιο σήμερα.
Η νέα Τάξη Δούλων. Η απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόμησης, το ιδεολογικό της περιεχόμενο.
Φωτοερμηνεία – Δασοκάλυψη - Σκιές σε σχέση με την κάλυψη των δένδρων.
Δικαστικές Πραγματογνωμοσύνες
Μουζούρι – Οκά, Μονάδες Μετρήσεως Εκτάσεων.
Ιδιοκτησιακά Προβλήματα και Εθνικό Κτηματολόγιο
Μια μεγάλη αδικία, που αφορά τους χαρακτηρισμούς εκτάσεων κατά την Δασική Νομοθεσία, καλείται να αποτρέψουν τα Διοικητικά Εφετεία της Χώρας.
Του Αλεξάκη Εμμ. του Ιω. Τοπογράφου Μηχανικού.

Η διαδικασία χαρακτηρισμού μίας ιδιοκτησίας από άποψη Δασικής  Νομοθεσίας άλλαξε πρόσφατα με τον Ν. 4280/2014.

Μέχρι τώρα ο Δ/ντής Δασών προχωρούσε σε Πράξη Χαρακτηρισμού και μπορούσαν να ασκηθούν αντιρρήσεις ενώπιον της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων εντός διμήνου.

Μετά την έκδοση της Αποφάσεως της Επιτροπής, ο πολίτης είχε δικαίωμα να προσφύγει στην Δευτεροβάθμια Επιτροπή Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων.

Οι Επιτροπές αυτές ήταν οι μόνες αρμόδιες να αποφανθούν επί της ουσίας αν μία ιδιοκτησία ήταν γεωργική ή χορτολιβαδική ή δασική ή δάσος και λοιπά, η δε τελική απόφασή τους καθίστατο τελεσίδικη εφόσον δεν είχε ακυρωθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας .

Με τις μεταβολές του Ν. 4280/2014, τις δύο Επιτροπές υποκατέστησε μία Επιτροπή η οποία λέγεται απλά Επιτροπή Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων και για να μην μπερδευόμαστε θα την λέμε στην συνέχεια Ενιαία  Ε.Ε.Δ.Α.

Σήμερα δηλαδή αν κινήσει κάποιος διαδικασία χαρακτηρισμού, μετά την Πράξη Χαρακτηρισμού μπορεί να εκφράσει τις Αντιρρήσεις του στην Επιτροπή Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων του Ν. 4280/2014, η Απόφαση της οποίας καθίσταται τελεσίδικη εάν δεν ακυρωθεί μετά από Προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο.

Να διευκρινίσουμε για τους μη ειδικούς ότι η Προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο, αφορά τις πλημμέλειες των πράξεων των Οργάνων μέχρις της εκδόσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως και όχι την ουσία, δηλαδή το Διοικητικό Εφετείο δεν κρίνει εάν είναι κάτι γεωργικό ή χορτολιβαδικό ή οτιδήποτε άλλο αλλά εάν οι ενέργειες της Επιτροπής ήταν από άποψη τύπου σωστές.

Το πρόβλημα που έχει προκύψει είναι το ακόλουθο:

Κατά την έκδοση του Νόμου υπήρχαν πάρα πολλές εκκρεμούσες υποθέσεις ενώπιον της Δευτεροβαθμίου, δηλαδή οι πολίτες είχαν δικαίωμα από το νόμο να κριθεί η υπόθεσή τους από άλλη μία Επιτροπή και το δικαίωμα αυτό το έχασαν για τους λόγους που θα αναφέρουμε στην συνέχεια, χωρίς να φταίνε οι ίδιοι.

Σήμερα τους υποδεικνύεται να προσφύγουν στο Διοικητικό Εφετείο και να ξεχάσουν το δικαίωμά τους.

Από την εξέλιξη αυτή δεν είναι κανείς ευχαριστημένος.

Οι δασικοί υπάλληλοι και τα μέλη της Πρωτοβάθμιας Ε.Ε.Δ.Α. είναι στενοχωρημένοι διότι αναγνωρίζουν ότι αδικούνται πολίτες, αφού ξέρουν ότι σε περιπτώσεις που είχαν κάποιες αμφιβολίες, αφήναν το περιθώριο κρίσης στην Δευτεροβάθμια Ε.Ε.Δ.Α. και αυτή είχε το περιθώριο να κρίνει και να εκδώσει μία σωστότερη απόφαση που θα τελεσιδικούσε.

Ξέρουν επομένως οι δασικοί υπάλληλοι ότι αυτό το οποίο έχει γίνει είναι άδικο, διότι στερείται ο πολίτης του δικαιώματος να κριθεί όπως προέβλεπε η νομοθεσία.

Επίσης οι Δασικοί υπάλληλοι αναγνωρίζουν όπως είναι λογικό ότι λόγω αδυναμίας εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων του Ν. 4280/2014, δεν έγινε δυνατό να συγκροτηθούν οι Δευτεροβάθμιες Ε.Ε.Δ.Α. και να προχωρήσουν στην κρίση των εκκρεμών υποθέσεων.

Η αδυναμία εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων οφείλεται σε πολλούς λόγους όπως η αδυναμία πληρώσεως ελλείψει προσωπικού σε σχέση με το περίπλοκο νομικό καθεστώς των σχετικών κρίσεων, που κατά την άποψή μου θα έπρεπε να έχει εντελώς διαφορετικό προσανατολισμό αλλά αυτό δεν είναι του παρόντος.

Οι πολίτες αδικούνται χωρίς να έχουν καμία ευθύνη, είναι στενοχωρημένοι και δεν έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί. Πάντως μέσα στα τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζουν βλέπουν ότι χάνουν τουλάχιστον την δυνατότητα κάποιων ευνοϊκότερων χρήσεων της ιδιοκτησίας τους . Αυτό γίνεται με παραβίαση των Συνταγματικών τους δικαιωμάτων και έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την δικαστική προστασία σύμφωνα με το Σύνταγμα (αρθρ. 20) και τις διεθνείς συμβάσεις (σύμβαση Ρώμης αρθρ. 6 , παρ.1).

Οι Τεχνικοί Σύμβουλοι, συμπαραστάτες των πολιτών, διαπιστώνουν ότι οι Τεχνικές Εκθέσεις και οι Φωτοερμηνείες τους δεν αξιολογήθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή. Επίσης αδυνατούν να δώσουν οποιαδήποτε λογική ερμηνεία στους πολίτες με τους οποίους κυρίως αυτοί είναι σε επικοινωνία.

Οι Διοικητικοί Εφέτες υποθέτω ότι επειδή προέρχονται από την κοινωνία έχουν αντιληφθεί πλήρως το θέμα και θα πρέπει να προβληματίζονται.

Όπως  έχει εξελιχθεί η κατάσταση, καλούνται στην ουσία να αποτρέψουν μία ομαδική αδικία που αφορά εκατοντάδες πολίτες σε κάθε νομό της χώρας.

Θεωρώ ότι έχουν την δυνατότητα να τεκμηριώσουν την Απόφαση να παραπέμψουν όλες τις υποθέσεις χωρίς εξαίρεση στην Ε.Ε.Δ.Α. δηλαδή την ενιαία Επιτροπή του Ν. 4280/2014.

Εντοπίζεται ότι σε όλες τις υποθέσεις γενικά ότι παρά την πρόβλεψη ότι εντός εξαμήνου θα εκρίνοντο οι Προσφυγές που έγιναν νομότυπα δεν κρίθηκαν.

Εντοπίζεται ότι σε καμιά από  τις υποθέσεις δεν απάντησε η Επιτροπή, σε κανένα από τους πολίτες που είχαν προσφύγει σε αυτή, αλλά η Γεν. Δνση Δασών σε εκτέλεση Εγκυκλίου που δεν καλύπτεται από νομοθετική ρύθμιση.

Δεν χρειάζεται ίσως κάτι περισσότερο για να διασώσουν χωρίς να υπεισέλθουν σε κάθε υπόθεση οι Διοικητικοί Δικαστές  την αξιοπρέπεια της Διοίκησης και την απόδοση δικαιοσύνης.

ΑΡΧΙΚΗΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ