ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Διάταξη Παλαιού Οδικού Δικτύου στην Κρήτη
Μια μεγάλη αδικία, που αφορά τους χαρακτηρισμούς εκτάσεων κατά την Δασική Νομοθεσία, καλείται να αποτρέψουν τα Διοικητικά Εφετεία της Χώρας.
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Βοσκοτόπων στην Κρήτη
Η έννοια της Αγριάδας στην Κρητική διάλεκτο.
Στοιχεία Οριοθέτησης Τεμαχίων & ονοματολογία στην Κρητική ιάλεκτο χαρακτηριστικών στοιχείων της
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ του ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΜΜ Τοπ. Μηχανικού στην Ημερίδα για την Ρ.Α.Ε της 3-12-2012 στο ΙΤΕ Ηρακλείου
(Δ) Η Τουρκοκρατία σεβάστηκε τις περιουσίες των Κρητικών. – Πώς τις κλέβει το Ελληνικό Δημόσιο σήμερα
(Γ) Η Τουρκοκρατία σεβάστηκε τις περιουσίες των Κρητικών. – Πώς τις κλέβει το Ελληνικό Δημόσιο σήμερα.
(B) Η Τουρκοκρατία σεβάστηκε τις περιουσίες των Κρητικών. – Πώς τις κλέβει το Ελληνικό Δημόσιο σήμερα.
(A) Η Τουρκοκρατία σεβάστηκε τις περιουσίες των Κρητικών. – Πώς τις κλέβει το Ελληνικό Δημόσιο σήμερα.
Η νέα Τάξη Δούλων. Η απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόμησης, το ιδεολογικό της περιεχόμενο.
Φωτοερμηνεία – Δασοκάλυψη - Σκιές σε σχέση με την κάλυψη των δένδρων.
Δικαστικές Πραγματογνωμοσύνες
Μουζούρι – Οκά, Μονάδες Μετρήσεως Εκτάσεων.
Ιδιοκτησιακά Προβλήματα και Εθνικό Κτηματολόγιο
Η έννοια της Αγριάδας στην Κρητική διάλεκτο.
Για την περιγραφή ιδιοκτησιών αναφέρεται και ο χαρακτηρισμός «αγριάδα».

Η έννοια της λέξης «αγριάδα» στην καθομιλουμένη σήμερα αναφέρεται στην εμφάνιση προσώπου ..άγρια εμφάνιση.. άγριος τρόπος… βίαιος . δύστροπος… και αναφερόμενη σε ένα έδαφος μπορεί να αναφερθεί στον ακαλλιέργητο ή χέρσο τόπο στον οποίο πιθανά αναφύεται αυτοφυής βλάστηση. Δηλαδή χαρακτηρίζει ένα μορφολογικό χαρακτηριστικό της στιγμής περιγραφής, χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι είναι ακαλλιέργητος έκταση.

Η διευκρίνιση της έννοιας της αγριάδας στην Κρητική διάλεκτο είναι επιβεβλημένη καθώς εισέρχεται προς αξιολόγηση στους χαρακτηρισμούς εκτάσεων κατά την διαδικασία του αρθρ. 14 Ν.998/79.

Η έννοια της λέξης αγριάδα στην Κρήτη αφορά έκταση μικτής ή εναλλασσόμενης εκμετάλλευσης, είναι δηλαδή καθαρά αγροτικού χαρακτήρα έκταση περιλαμβάνει δηλαδή και την έννοια του προσωρινά ή για αρκετό χρόνο εγκαταλελειμμένου αγρού.

Ως έγγραφες αποδείξεις της έννοιας «αγριάδα» παραθέτουμε ενδεικτικά το 3600/13-12-1933 συμβόλαιο σφου Αρχανών Νικ. Μαυρογιάννη όπου στην 2ηγραμμή της σελίδας 3 αναφέρεται «…εις θέση Λούματα εκ της αγριάδος (αμπέλου χέρσου) μία πεζούλα εκτάσεως....», διευκρινίζει δηλαδή την μορφή της αγριάδος.

Εσφαλμένα πολλές φορές σήμερα κάποιοι την μπερδεύουν με την έννοια «χαλέπα» που περιγράφει το «χαλεπόν» έδαφος δηλαδή το φτωχό για καλλιέργεια έδαφος, που και πάλι δεν σημαίνει ότι υπάρχει αδυναμία καλλιέργειας.

Παρατίθεται επίσης η 1862/1955 Απόφαση Ειρηνοδικείου Ηρακλείου που αναφέρεται στην Μίσθωση αγριάδας με το 3901/8-1-1930 συμβόλαιο σφου Εμμ. Ανδρονά. Στην Απόφαση και το Μισθωτήριο αναφέρονται οι όροι καλλιέργειας τμημάτων της μισθουμένης εκτάσεως αγριάδας (βλέπε τις 3 τελευταίες γραμμές της 3ης σελίδας μέχρι και 9η γραμμή της 4ης σελίδας)

Παραθέτω επίσης το Ιδιωτικό Εκμισθωτήριο της 1-10-75, όπου ο ιδιοκτήτης επιφυλάσσεται για το δικαίωμα να καλλιεργήσει την αγριάδα.

Τέλος παραθέτω το με αρ. πρωτ. 744/4-4-1990 Έγγραφο όπου στην 7 σελίδα των οδηγιών του ο Επιθεωρητής Δασών λέει «Σημειώνω ότι κατά την κρατούσα νομολογία στην Κρήτη (και όπως άλλωστε προκύπτει από πολλά παλαιά συμβόλαια) αγριάδα είναι έκταση μικτής ή εναλλασσόμενης εκμετάλλευσης, είναι δηλαδή καθαρά αγροτικού χαρακτήρα έκταση».

Θεωρώ ότι ο ορισμός αυτός είναι πλήρης αφού αναφέρεται στην εκμετάλλευση που περιλαμβάνει αγραναπαύσεις αγρών , κτηνοτροφική χρήση και κάθε αγροτική δραστηριότητα.

Συνημμένα:

• 3600/13-12-1933 συμβόλαιο σφου Αρχανών Νικ. Μαυρογιάννη (2η

• 1862/1955 Απόφαση Μίσθωση αγριάδας (βλέπε τις 3 τελευταίες γραμμές της 3ης σελίδας μέχρι και 9η γραμμή της 4ης σελίδας)

• 3901/8-1-1930 συμβόλαιο σφου Εμμ. Ανδρονά.Ειρηνοδικείου Ηρακλείου.

• Ιδιωτικό Εκμισθωτήριο της 1-10-75

• Έγγραφο Οδηγιών Επιθεωρητή Δασών Κρήτης με αρ. πρωτ. 744/4-4-1990 με τον ορισμό στην 7 σελίδα.
ΑΡΧΙΚΗΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ