ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Διάταξη Παλαιού Οδικού Δικτύου στην Κρήτη
Μια μεγάλη αδικία, που αφορά τους χαρακτηρισμούς εκτάσεων κατά την Δασική Νομοθεσία, καλείται να αποτρέψουν τα Διοικητικά Εφετεία της Χώρας.
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Βοσκοτόπων στην Κρήτη
Η έννοια της Αγριάδας στην Κρητική διάλεκτο.
Στοιχεία Οριοθέτησης Τεμαχίων & ονοματολογία στην Κρητική ιάλεκτο χαρακτηριστικών στοιχείων της
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ του ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΜΜ Τοπ. Μηχανικού στην Ημερίδα για την Ρ.Α.Ε της 3-12-2012 στο ΙΤΕ Ηρακλείου
(Δ) Η Τουρκοκρατία σεβάστηκε τις περιουσίες των Κρητικών. – Πώς τις κλέβει το Ελληνικό Δημόσιο σήμερα
(Γ) Η Τουρκοκρατία σεβάστηκε τις περιουσίες των Κρητικών. – Πώς τις κλέβει το Ελληνικό Δημόσιο σήμερα.
(B) Η Τουρκοκρατία σεβάστηκε τις περιουσίες των Κρητικών. – Πώς τις κλέβει το Ελληνικό Δημόσιο σήμερα.
(A) Η Τουρκοκρατία σεβάστηκε τις περιουσίες των Κρητικών. – Πώς τις κλέβει το Ελληνικό Δημόσιο σήμερα.
Η νέα Τάξη Δούλων. Η απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόμησης, το ιδεολογικό της περιεχόμενο.
Φωτοερμηνεία – Δασοκάλυψη - Σκιές σε σχέση με την κάλυψη των δένδρων.
Δικαστικές Πραγματογνωμοσύνες
Μουζούρι – Οκά, Μονάδες Μετρήσεως Εκτάσεων.
Ιδιοκτησιακά Προβλήματα και Εθνικό Κτηματολόγιο
Ιδιοκτησιακά Προβλήματα και Εθνικό Κτηματολόγιο

Από τον Αλεξάκη Εμμανουήλ του Ιω. - Τοπογράφο Μηχανικό

 

1-Εισαγωγή

Με την εισήγηση αυτή θα προσπαθήσω να εκθέσω μερικές σκέψεις που αφορούν την επίδραση που μπορεί να έχει το Εθνικό Κτηματολόγιο στην επίλυση υφισταμένων ιδιοκτησιακών προβλημάτων , για να κάνουμε σκέψεις στο κατά πόσο το Εθνικό Κτηματολόγιο μπορεί στο μέλλον να βοηθά στην επίλυση προβλημάτων , αν η εμπλοκή του θα παρατείνει υφιστάμενα προβλήματα ή ακόμα και αν δημιουργήσει κάποια νέα.

2-Αποδεικτικότητα

Η λέξη κλειδί ασφαλώς για την συμβολή του Κτηματολογίου στο πρόβλημα είναι «η αποδεικτικότητα». Η πλήρης αποδεικτικότητα είναι το τελευταίο στάδιο της αξιοπιστίας την οποία προϋποθέτει και σε τέτοιο βαθμό μάλιστα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται όχι μόνο σαν τεκμήριο αλλά σαν αποδεικτικό μέσο. Με τον όρο «αποδεικτικότητα» εννοούμε την αυτάρκεια στον ορθό προσδιορισμό της πραγματικής ταυτότητος του ακινήτου.

Θα πρέπει κατά συνέπεια να απαντήσουμε σε ερωτήματα του τύπου: «Η λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου θα βοηθήσει στην επίλυση ιδιοκτησιακών Προβλημάτων που έχουν διαφανεί ήδη;» , «Θα συμβάλλει το Ε.Κ. στην δημιουργία ολιγότερων προβλημάτων στο μέλλον;».

3-Τύποι Κτηματολογίου

Θα μου επιτραπεί ο σχολιασμός μερικών σχετικών με την αποδεικτικότητα τεχνικών όρων που χρησιμοποιούνται στην διεθνή Βιβλιογραφία και πρακτική. Στους όρους Νομικό Κτηματολόγιο , Αριθμητικό Κτηματολόγιο ,Γραφικό Κτηματολόγιο πρέπει να αναφερθεί το εν εξελίξει Εθνικό Κτηματολόγιο της Ελλάδος. Και η αναφορά αυτή πρέπει να καλύπτει το αποτέλεσμα και όχι το σκοπούμενο δια της νομοθεσίας και των λοιπών κανονιστικών διατάξεων.

Είναι σαφές ότι ο χαρακτήρας του κτηματολογίου διαφοροποιείται από το υποκείμενο δηλαδή τον ασχολούμενο χρήστη. Υπάρχει σαφώς διάφορη αντίληψη στους Νομικούς και στους Τεχνικούς και έχουν και οι δύο πρόβλημα διότι δεν έχουν την ικανότητα να αντιληφθούν την συνολική εικόνα.

Οι Τεχνικοί αξιολογούν «την αποδεικτικότητα» που αφορά τον προσδιορισμό της πραγματικής καταστάσεως του πράγματος , οι νομικοί ασχολούνται με «την τεκμηρίωση» των νομικών προβλημάτων και έχουν και οι δύο δίκιο.

3.1. Νομικό Κτηματολόγιο

Νομικό Κτηματολόγιο είναι ο τύπος του κτηματολογίου που εξαρτά την όποια ακρίβεια του σε μη τεχνικά στοιχεία. Το τεμάχιο προσδιορίζεται με καταγραφή σε κείμενο και πιθανά σε συνημμένο σε αυτό διάγραμμα και λοιπά έγγραφα. Είναι η περίπτωση που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Να σημειώσουμε ότι ο Ν.651/77 δεν σκοπούσε στην σύνταξη ενός ολοκληρωμένου υποβάθρου , αλλά στην διασφάλιση των συμβαλλομένων. Η διασφάλιση αφορούσε κυρίως την δυνατότητα δόμησης και επέβαλε μέχρι και τον προσδιορισμό της θέσης όπου μπορεί να τοποθετηθεί η οικοδομή (ασφαλώς δεν είναι σύννομη η αναφορά απλώς σε άρτιο και οικοδομήσιμο όπως συνηθίζουν κάποιοι). Επειδή δεν ήταν σκοπός η σταδιακή δημιουργία χαρτογραφικού υποβάθρου δεν καθορίστηκαν προδιαγραφές και τελικά η προσάρτηση διαγράμματος στο Συμβόλαιο δεν προσέδωσε αποδεικτικότητα στο όλο Σύστημα που έχει το χαρακτήρα Νομικού Κτηματολογίου.

3.2. Γραφικό Κτηματολόγιο

Γραφικό Κτηματολόγιο είναι ο τύπος του κτηματολογίου όπου το γεωτεμάχιο προσδιορίζεται από στοιχεία που εξάγονται γραφικά από το χαρτογραφικό υπόβαθρο. Το Γραφικό κτηματολόγιο είναι αποδεικτικό. Το υπόβαθρο συντάσσεται με πολλές μεθόδους , αποτυπώσεις επίγειες , φωτογραμμετρικές αποδόσεις, ορθοφωτοχάρτες , μετασχηματισμούς κλπ που διαφορίζονται με βάση την αξία της γης και ως εκ τούτου ποικίλει η ακρίβεια του.

Στο Γραφικό Κτηματολόγιο όπου εφαρμόζεται διαπιστώνεται επαρκής Σχετική ακρίβεια, δηλαδή ακρίβεια από σημείου σε γειτονικό σημείο , όχι όμως κατ ανάγκη και Απόλυτη ακρίβεια , δηλαδή του σημείου σε σχέση με το δίκτυο αναφοράς.

3.3. Αριθμητικό Κτηματολόγιο

Αριθμητικό Κτηματολόγιο είναι ο τύπος του κτηματολογίου όπου το γεωτεμάχιο προσδιορίζεται από τις συντεταγμένες των κορυφών του που απαρτίζουν ένα πίνακα προσδιορισμού. Το αριθμητικό κτηματολόγιο είναι αποδεικτικό. Στο Αριθμητικό Κτηματολόγιο, που λέγεται και Αναλυτικό Κτηματολόγιο έχουμε μεγάλη Σχετική και Απόλυτη ακρίβεια. Δηλαδή διαπιστώνεται ακρίβεια μικρών και μεγάλων μηκών και ακρίβεια σε σχέση με το σύστημα αναφοράς.

4-Η μεταβολή του χαρακτήρα του Ελληνικού Κτηματολογίου

Το θέμα της αποδεικτικότητας αφορά το τεχνικό μέρος του Εθνικού Κτηματολογίου. Δηλαδή το προσδιορισμό «του πράγματος». Στην Ελλάδα έχουμε εργασίες με πλήρη αποδεικτικότητα που θα ήταν πολύ κοντά στην ένταξή τους σε ένα Εθνικό Κτηματολόγιο, αν εξασφαλίζονταν νομικά η συνεχής ενημέρωσή τους με τις μεταβολές των δικαιωμάτων επί των γεωτεμαχίων που αφορούν. Τέτοιες εργασίες είναι μεταξύ άλλων οι εργασίες των Διανομών και των Αναδασμών.

Κατά τη σύνταξη του Ν 2308/95 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα επετεύχθη η συγκέντρωση και καταγραφή πολλαπλών πληροφοριών που αφορούν τα δικαιώματα πέραν του δικαιώματος της κυριότητας ώστε σήμερα να μπορεί νομίζω να ειπωθεί ότι ενισχύθηκε ο νομικός χαρακτήρας του Κτηματολογίου σε πληρέστατο βαθμό.

Δεν καθορίστηκαν και δεν λειτούργησαν στην πράξη διαδικασίες που εξασφαλίζουν την υψηλή αξιοπιστία που οδηγεί στην καταγραφή της πραγματικής καταστάσεως «του πράγματος» στον αντίστοιχο βαθμό , όμως δεν πρέπει να υποτιμούμε ότι έχουμε μπει στην διαδικασία του Κτηματολογίου και κυρίως μαθαίνουμε ώστε να προσαρμόσουμε τα επόμενα βήματα μας.

Θα έχουμε δηλαδή άριστη καταγραφή της νομικής ταυτότητος της ιδιοκτησίας όχι όμως αντίστοιχης ακρίβειας καταγραφή της φυσικής του ταυτότητος.

Η διαπίστωση μου αυτή προσδιορίζει και την επίδραση του υπό σύνταξη Κτηματολογίου στα Ιδιοκτησιακά Προβλήματα.

Μια που αναφέρθηκα στο θέμα αυτό με μια ρεαλιστική νομίζω εκτίμηση , πρέπει επίσης με ρεαλισμό να πω ότι αυτό που έγινε ήταν το αναμενόμενο και αναγκαίο αφού εγγυάται και βελτιώνει την συνέχεια της λειτουργίας των εργασιών του σημερινού συστήματος (Υποθηκοφυλακείου κλπ) δηλαδή παρέχει την αναγκαία ασφάλεια. Συγχρόνως δίνει την δυνατότητα συνεχούς βελτίωσης του τεχνικού μέρους του.

4.1. Η σημασία της εργασίας υπαίθρου και της συλλογής πληροφορίας.

Ο λόγος που δεν φαίνεται να έχει γίνει το καλύτερο στην δημιουργία του χαρτογραφικού υποβάθρου είναι κυρίως οικονομικός. Η απασχόληση με τις πληροφορίες νομικής μορφής έχει χαμηλό κόστος σαν εργασία γραφείου όχι κατ ανάγκην καθολικά εξειδικευμένου προσωπικού.

Η σύνταξη αξιόπιστου χαρτογραφικού υποβάθρου απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και πολλές εργασίες υπαίθρου και συλλογής πληροφοριών υπαίθρου που έχουν υψηλότερο κοστολόγιο. Στις εργασίες αυτές έπρεπε να έχει στραφεί μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού του Έργου. Αντιστράφηκε η ορθή πορεία της εργασίας με το σκεπτικό «Παρά που έχουμε προσδιορίσει Τεχνικές προδιαγραφές , προσαρμόζομε τις μεθοδολογίες σε διαδικασίες που ανταποκρίνονται στα διαθέσιμα χρήματα και όχι στις προδιαγραφές».

5-Η αντίληψη του ιδιοκτήτη στα επί μέρους θέματα του Κτηματολογίου.

Ένας μη οικονομικός λόγος που επιδρά στη σύνταξη του Κτηματολογίου είναι η αντίληψη που έχει ο ιδιοκτήτης πάνω στα διάφορα μέρη του. Ο ιδιοκτήτης γνωρίζει και μπορεί να ελέγξει τα συμβόλαια, τα βάρη, τις επικαρπίες κλπ. γιατί οι έννοιες αυτές του είναι οικίες και εάν έχει πρόβλημα παίρνει εύκολη συμβουλή από το δικηγόρο του ή το συμβολαιογράφο του.

Ο ιδιοκτήτης δεν έχει την αντίστοιχη αντίληψη για την ακρίβεια του χαρτογραφικού υποβάθρου καθώς δεν αντιλαμβάνεται εύκολα τη γεωμετρία του σχήματος αλλά μόνο αριθμητικά και αλφαριθμητικά δεδομένα δηλαδή το εμβαδόν, τα μήκη πλευρών και τους όμορους ιδιοκτήτες.

Πρέπει να διαπιστώσω ότι η άγνοιά του δικαιούχου, επιβαρύνθηκε από την έλλειψη στοιχείων επί του αποσπάσματος που παρέλαβε (αναφέρομαι στη περιοχή της Κρήτης διότι υπάρχουν εξαιρέσεις σε άλλες περιοχές). Δεν του παρατέθηκαν δύο στοιχεία που θα μπορούσε να τον βοηθήσουν, ο κάνναβος, οι τιμές συντεταγμένων του και τα μήκη πλευρών.

Μετά την έλλειψη αυτών των στοιχείων ο ιδιοκτήτης δε μπορούσε να αξιολογήσει παρά μόνο το εμβαδόν το οποίο όμως δεν αποτελεί στοιχείο προσδιορισμού του τεμαχίου ως εξ υπολογισμού δευτερογενές στοιχείο και όπως ορθά έχει νομολογηθεί (Α.Π. 5078/76).

6-Ο αρχικός στόχος του Κτηματολογίου

Μη μπορώντας ο δικαιούχος να συμμετέχει στη διαδικασία των ενστάσεων με αντίληψη για την ακρίβεια αποτύπωσης του γεωτεμαχίου αρκέστηκε στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, στην υποβολή ενστάσεων για απόκλιση του εμβαδού. Η κατάσταση αυτή για πολλούς «βόλεψε» τη διαδικασία και εκλήθησαν οι Δευτεροβάθμιες Επιτροπές να εκδικάσουν πληθώρα τέτοιων υποθέσεων. Στην ουσία οι Επιτροπές αποδέχτηκαν τις εισηγήσεις αλλά πρέπει να πούμε ότι δεν έκριναν οι Επιτροπές το έργο της εταιρείας γιατί δεν παραδόθηκαν ούτε σε αυτές στοιχεία αλλά αποδέχτηκαν περίπου χωρίς διερεύνηση τις εισηγήσεις της.

Προσωπικά έχω λόγους να αμφιβάλλω αν προ της απορρίψεως της διαφοράς των εμβαδών έγινε έλεγχος σε όλες τις περιπτώσεις του σχήματος με εφαρμογή των διατεθειμένων στοιχείων.

Σίγουρα όμως οι προδιαγραφές καθορίζουν μετά τη σύνταξη του ψηφιακού διαγράμματος την εμβαδομέτρησή του (9.3.1) το δε διάγραμμα να έχει τη γεωμετρική ακρίβεια που ορίζεται στο αθρ. 8.1 που δεν υποκαθίσταται από τις οδηγίες που εξέδωσε η Διεύθυνση Κτηματολογίου (7-11-2002).

Ο στόχος του νομοθέτη προσδιορίζεται εκτός από την Εισηγητική Έκθεση του Ν.2308/95 στο αθρ.8 παρ.2 της Υ.Α/71154/4228 (ΦΕΚ 639Β/95), όπου προσδιορίζεται ότι «η γεωμετρική ακρίβεια… ελέγχεται ως προς τα σφάλματα στην αποτύπωση ευκρινών και καλά προσδιορισμένων σημείων στο έδαφος. Ο έλεγχος αφορά θέσεις σημείων λεπτομερειών σε σχέση με το σύστημα αναφοράς, καθώς και τις σχετικές θέσεις των σημείων λεπτομερειών μεταξύ τους….». Είναι σαφές ότι η Υ.Α. αποσκοπεί σε επίτευξη Απόλυτης ακρίβειας δηλαδή ακρίβειας σημείων ως προς το Δίκτυο Αναφοράς ΕΓΣΑ (Αριθμητικό Κτηματολόγιο).

Παρά ταύτα ενώ έχει νομοθετηθεί με επαρκείς προδιαγραφές το Κτηματολόγιο αυτό δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχει επιτευχθεί στην πράξη από την αρχή, δεν πιστεύω ότι θα τολμήσει κανείς εύκολα να χρησιμοποιήσει συντεταγμένες να προσδιορίσει το ακίνητο επικαλούμενος τη νομοθετημένη αποδεικτικότητά του.

Στη γενική περίπτωση το πρόβλημα εκτιμώ ότι θα δημιουργείται από το γεγονός της διαφοράς της «διάνοιας κυρίου» επί του πράγματος με την γεωμετρική καταγραφή του στα Διαγράμματα Κτηματολογίου , διαφορά την οποία θα ανακαλύπτει κάποια στιγμή ο δικαιούχος πριν ή μετά την παρέλευση της πενταετίας από τη λήξη της δεύτερης Ανάρτησης.

Από τα προηγούμενα κατέληξα στην εκτίμηση ότι με την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου θα έχουμε άριστη καταγραφή της νομικής ταυτότητος της ιδιοκτησίας όχι όμως αντίστοιχης ακρίβειας καταγραφή της φυσικής του ταυτότητος , πράγμα που προσδιορίζει και την επίδραση του υπό σύνταξη Κτηματολογίου στα Ιδιοκτησιακά Προβλήματα σε μερικούς τύπους των οποίων θα αναφερθώ.

Η κρίση αυτή αναφέρεται στις προδιαγραφές τεχνικής ακρίβειας που αντανακλούν και την δική μου προσδοκία σε καλύτερο αποτέλεσμα. Αξίζει η διευκρίνιση αυτή για να μην δοθεί η εντύπωση ότι ως Έργο το Εθνικό Κτηματολόγιο κρίνεται αποτυχόν.

 

Πρόβλημα 1 - Υφιστάμενο – Μελλοντικό εν εξελίξει ιδιοκτησιακό πρόβλημα.

Εάν η εκτίμησή μου είναι σωστή αυτό σημαίνει ότι τα ιδιοκτησιακά προβλήματα τα οποία υφίστανται ήδη με εν εξελίξει διαδικασία επίλυσής των είναι αμφίβολο αν θα μπορούν να βοηθηθούν από το χαρτογραφικό υπόβαθρο που κάποιος από τους διαδίκους θα επικαλείται και κάποιος άλλος θα το καταγγέλλει ως ανακριβές. Προβλέπω ότι θα υπάρξει μία σύγχυση που θα επικρατήσουν στον ένα ή στον άλλο βαθμό οι υπέρ και οι κατά της αποδεικτικότητας του Εθνικού Κτηματολογίου θέσεις.

Σε κάθε περίπτωση θα κριθεί ελευθέρως υπό του Δικαστηρίου και το υπόβαθρο του Εθνικού Κτηματολογίου που θα υποβληθεί στη Δίκη. Το αποτέλεσμα της Δίκης ή της όποιας εξώδικης επιλύσεως θα ενημερώσει το Κτηματολόγιο και για να είναι αυτό δυνατό θα πρέπει στο εξής να έχουμε αναφορά πάντα στο ΕΓΣΑ. Απαιτείται να νομοθετηθούν δικλείδες ελέγχου έκδοσης τοπογραφικών διαγραμμάτων με προδιαγραφές συμβατές με το Εθνικό Κτηματολόγιο. Απαιτείται να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του πώς θα διευκολυνθεί η τεχνική ενημέρωση του χαρτογραφικού υποβάθρου.

Μετά τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου στα δημιουργούμενα ιδιοκτησιακά προβλήματα θα χρησιμοποιείται και το Κτηματολογικό Απόσπασμα (χαρτογραφικό υπόβαθρο) για τη παροχή τεχνικών πληροφοριών αλλά ασφαλώς και άλλα προϋφιστάμενα κατά απαίτηση των διαδίκων. Με την ίδια λογική η οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να ενημερώνει και το χαρτογραφικό υπόβαθρο του Κτηματολογίου κατά τα προηγούμενα.

Πρόβλημα 2 – Μη εντοπιζόμενα στη πενταετία ιδιοκτησιακά προβλήματα.

Όπως αναφέραμε σε προηγούμενα θα υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις στις οποίες αναμένεται ότι η γεωμετρική καταγραφή του ακινήτου θα διαφέρει της πραγματικής σε βαθμό προδήλως εκτός ανοχών προδιαγραφών. Οι περιπτώσεις αυτές εφόσον εμφανιστούν μετά τη προθεσμία αμφισβήτησης του αθρ.6 Ν.2664/98 θα έχουν πρόβλημα να αντιμετωπιστούν τελικά.

Ο κοινός παρανομαστής όλων των περιπτώσεων που η αποδεικτικότητα δεν εξασφαλίζεται είναι το γεγονός ότι δεν διατέθηκαν τα απαιτούμενα χρήματα για τις δαπάνες χαρτογράφησης με αποτέλεσμα να αμφισβητείται ήδη η αποτελεσματικότητα λειτουργίας αποδεικτικού Εθνικού Κτηματολογίου.

Πρόβλημα 3 – Αξιοποίηση σφάλματος γεωμετρικής καταγραφής.

Νομίζω ότι πρέπει συμπληρωματικά να ρυθμιστεί το θέμα ή τουλάχιστο να διευκρινιστεί διότι υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα όπου εντοπίζει ο ιδιώτης το σφάλμα που τον ευνοεί και απαιτεί στη πράξη την αποβολή του πραγματικού κυρίου.

Από το πρόβλημα αυτό θα έρθει η ρήξη μεταξύ των απόψεων των υπερμάχων του αναβαθμισμένου ήδη Νομικού και του επιχειρούμενου Αριθμητικού ή Γραφικού Κτηματολογίου. Είναι αυτονόητο ότι θα επιβληθεί παντελώς το Νομικό Κτηματολόγιο με μια ελαττωμένης αποδεικτικότητας αναφορά σε χαρτογραφικό υπόβαθρο.

Πρόβλημα 4 – Η ασυμβατότητα χαρτογραφικού υποβάθρου λόγω Διανομών.

Σε περιοχές όπως του Ηρακλείου που έχουμε Διανομές διαπιστώνεται ότι στη πράξη το χαρτογραφικό υπόβαθρο δεν ανταποκρίνεται με αυτό που έχουν «αποδεχτεί» οι ιδιοκτήτες επειδή νόμιμα εφαρμόστηκαν οι Διανομές του Υ.Γ. τις οποίες πολλοί ιδιοκτήτες απέκρυψαν, από αυτούς δε που τις εμφάνισαν δε γίνονται πάντα σεβαστές κατά τα όριά τους στην πράξη.

Οι παράνομες κατατμήσεις που κατά καιρούς γίνονται και με επικυρώσεις ανωμάλων δικαιοπραξιών πολλαπλασιάζονται , θα έχουν σαν αποτέλεσμα να εξαφανιστούν σταδιακά τα κληροτεμάχια και η όποια προστασία που έχουν. Κάθε φορά ευνοούνται κάποιοι και είναι αναμενόμενο ότι κάποια επικύρωση θα ακολουθήσει αυτή που περνάμε ήδη σήμερα.

Νομίζω ότι είναι ανάγκη για να λήξει στο κάτω-κάτω και αυτή η αδικία, να επιτραπεί η κατάτμηση κλήρων σε περιοχές που εντάσσονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο κατά τη λογική του Α.Ν. 431/68. Νομίζω ότι η κατάργηση του περιορισμού αυτού δε θα βλάψει και θα είναι πράξη δίκαιη ως προς το κοινωνικό σύνολο.

Πρόβλημα 5 – Μη κανονική κατανομή σφαλμάτων.

Ένα μεγάλο πρόβλημα στην αξιοποίηση του χαρτογραφικού υποβάθρου είναι ότι δεν μπορεί να αποδοθεί ομοιόμορφα ακρίβεια πάνω σε ένα κτηματολογικό διάγραμμα. Από το 8.2 άρθρο των προδιαγραφών δίδεται ο εμπειρικός τύπος που υπολογίζει το επιτρεπτό σφάλμα. Προϋπόθεση αυτονόητα είναι ότι ακολουθείται η κανονική κατανομή (GAUSS) που απαιτεί όμως ομοιόμορφη εργασία ώστε να έχουν αποκλεισθούν τα συστηματικά ή τα χονδροειδή σφάλματα.

Ο τρόπος που ακολουθήθηκε δεν εξασφαλίζει την συνθήκη αυτή. Αναμένω λοιπόν ότι σε κάποιες θέσεις θα διαπιστώνεται εξαιρετικά καλό αποτέλεσμα ενώ σε διπλανή της θα διαπιστώνεται εξαιρετικά κακό χωρίς καμιά ομοιομορφία σφάλματος.

Το γεγονός αυτό θα εντείνει στο μέλλον τις συζητήσεις και αναμένονται δικαιολογημένα διαφορετικές εκτιμήσεις στην ίδια περιοχή που θα δημιουργήσουν πολλαπλή σύγχυση.

7-Επίλυση πολλαπλών προβλημάτων .

Στα προηγούμενα προέβλεψα ότι δεν θα υπάρχει δεδομένη πάντα η αποδεικτικότητα που ορίζεται από τις προδιαγραφές στην περιγραφή της πραγματικής καταστάσεως του ακινήτου.

7.1. Η αξιολόγηση του θεωρητικού μεγίστου σφάλματος

Σε πάρα πολλές περιπτώσεις όμως τα ιδιοκτησιακά προβλήματα αφορούν διαφορές μεγαλύτερες από το αντίστοιχο μέσο τετραγωνικό σφάλμα μεγεθών. Παράλληλα θα πρέπει να προκύπτει ότι δεν έχουν υπεισέλθει χονδροειδή σφάλματα. Αυτό μπορεί να πιθανολογείται μόνο από την μορφή του σχήματος του τεμαχίου. Αν αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απόλυτα αποδεικτικό το χαρτογραφικό υπόβαθρο.

Π.χ. Αν έχουμε διαφορά 2 γραμμικών μέτρων , σε περιοχή κλίμακος 1:1000, όπου διαπιστώνουμε ότι δεν έχουν υπεισέλθει σφάλματα συστηματικά ή χονδροειδή , μπορούμε να κάνουμε τον απλό συλλογισμό με την προϋπόθεση ότι τα σφάλματα ακολουθούν την κανονική κατανομή:

Από τον πίνακα του άρθρου 8 των Προδιαγραφών , προκύπτει μια ανοχή u 0 = 30 cm και συντελεστής Q=12 cm.

Αναμένεται να είναι επιτρεπτό m 0 = 18 cm , το πιθανό σφάλμα m P =12 cm και το μέγιστο σφάλμα m M = 48 cm , πάντα με την προϋπόθεση της κανονικής κατανομής.

Το θεωρητικά υπολογιζόμενο μέγιστο σφάλμα μας επιτρέπει να αποφανθούμε αποδεικτικά για μεγέθη μηκών εκτός του διαστήματος (-48 cm ….. +48 cm) και αντίστοιχα να εξάγομε συμπεράσματα για επιφάνειες.

Βέβαια πάντα η προϋπόθεση θα πρέπει να ελέγχεται μέχρις τουλάχιστον να αποκτήσουμε την πίστη ότι δεν αποκλίνουμε τουλάχιστον ουσιαστικά από τις προδιαγραφές.

7.2. Η αξιοποίηση του πραγματικού μεγίστου σφάλματος

Αν σε μια περιοχή τεθεί θέμα ανταπόκρισης προς τις προδιαγραφές , άρα θέμα αποδεικτικότητας, το πραγματικό μέγιστο σφάλμα m R_M θα εξαχθεί κατά την διαδικασία του άρθρου 8.2 με διεξαγωγή μετρήσεων ελέγχου , χωρίς απόρριψη των εκτός ορίων μετρήσεων.

Το υπολογιζόμενο πραγματικό μέγιστο σφάλμα m R_M μας επιτρέπει να αποφανθούμε αποδεικτικά για μεγέθη μηκών εκτός του διαστήματος (-m R_M cm ….. + m R_M cm) και αντίστοιχα να εξάγομε συμπεράσματα για επιφάνειες.

7.3. Ο προσδιορισμός της θέσης και το Τοπωνύμιο.

Και μόνο η εξασφάλιση της θέσης του ακινήτου επιλύει ή βοηθά στην επίλυση πληθώρας ιδιοκτησιακών προβλημάτων με σημαντικές διαφορές όπως εμφανίζονται συνήθως σε καταλήψεις δασικών εκτάσεων , και μεγάλων καταπατήσεων.

Είναι γνωστό ότι η αναφορά στο τοπωνύμιο δεν προσέφερε την αναγκαία εξασφάλιση στην ιδιοκτησία και στις επιλύσεις ιδιοκτησιακών προβλημάτων.

Η μονοσήμαντη αντιστοιχία δικαιούχων και γεωτεμαχίου τέλος λύνει πληθώρα προβλημάτων και κυρίως αποθαρρύνει την αυθαιρεσία.

 

8-Συμπεράσματα

Συμπερασματικά λοιπόν από την μέχρι τώρα εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου όπως τουλάχιστον εξελίσσονται στην Κρήτη οι εκτιμήσεις μου για την συμβολή του στην αντιμετώπιση ιδιοκτησιακών προβλημάτων, προσδιορίζονται από τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

* Βελτιώνεται ο θεσμός του Νομικού Κτηματολογίου με βελτίωση της νομικής τεκμηρίωσης της ιδιοκτησίας.

* Δημιουργείται το πρώτο χαρτογραφικό υπόβαθρο με αποδεικτικότητα που φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται πάντα στις προδιαγραφές και πάντως με αμφίβολη ομοιογένεια ακρίβειας από θέσης σε θέση λόγω ανομοιόμορφα εφαρμοζομένων διαδικασιών , χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αμφισβητείται καθολικά η αξιοπιστία του.

* Το Εθνικό Κτηματολόγιο συνολικά μετά τις προηγούμενες διαπιστώσεις θα συμβάλει καθοριστικά στην επίλυση πολλαπλών ιδιοκτησιακών προβλημάτων , ανταποκρινόμενο με αποδεικτικότητα στο σύνολο των περιπτώσεων που οι εμφανιζόμενες διαφορές υπολογίζονται σαν μεγαλύτερες των πραγματικών μεγίστων σφαλμάτων που επιτεύχθηκαν στην σύνταξη των διαγραμμάτων.

* Θα πρέπει για μικρές διαφορές ή διαφορές μεγάλων αξιών να εξετάζεται ως προς την αποδεικτικότητα του και πάντως να ενημερώνεται βελτιούμενο στο στάδιο εφαρμογής του. Η διαδικασία ενημέρωσης και αντιμετώπισης προβλημάτων που θα προκύψουν αποτελεί την κυριότερη πρόκληση για τον κλάδο.

 

Αλεξάκης Μανόλης

Τοπογράφος Μηχανικός

Εισήγηση για την ημερίδα της 23ης Απριλίου 2004 , με τίτλο «Τοπογραφικά Διαγράμματα και Εθνικό Κτηματολόγιο» που συνδιοργάνωσε στο Ηράκλειο:

* Το Τ.Ε.Ε. Τμήμα Ανατολικής Κρήτης,

* Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Κρήτης και

* Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.

ΑΡΧΙΚΗΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ