ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Διάταξη Παλαιού Οδικού Δικτύου στην Κρήτη
Μια μεγάλη αδικία, που αφορά τους χαρακτηρισμούς εκτάσεων κατά την Δασική Νομοθεσία, καλείται να αποτρέψουν τα Διοικητικά Εφετεία της Χώρας.
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Βοσκοτόπων στην Κρήτη
Η έννοια της Αγριάδας στην Κρητική διάλεκτο.
Στοιχεία Οριοθέτησης Τεμαχίων & ονοματολογία στην Κρητική ιάλεκτο χαρακτηριστικών στοιχείων της
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ του ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΜΜ Τοπ. Μηχανικού στην Ημερίδα για την Ρ.Α.Ε της 3-12-2012 στο ΙΤΕ Ηρακλείου
(Δ) Η Τουρκοκρατία σεβάστηκε τις περιουσίες των Κρητικών. – Πώς τις κλέβει το Ελληνικό Δημόσιο σήμερα
(Γ) Η Τουρκοκρατία σεβάστηκε τις περιουσίες των Κρητικών. – Πώς τις κλέβει το Ελληνικό Δημόσιο σήμερα.
(B) Η Τουρκοκρατία σεβάστηκε τις περιουσίες των Κρητικών. – Πώς τις κλέβει το Ελληνικό Δημόσιο σήμερα.
(A) Η Τουρκοκρατία σεβάστηκε τις περιουσίες των Κρητικών. – Πώς τις κλέβει το Ελληνικό Δημόσιο σήμερα.
Η νέα Τάξη Δούλων. Η απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόμησης, το ιδεολογικό της περιεχόμενο.
Φωτοερμηνεία – Δασοκάλυψη - Σκιές σε σχέση με την κάλυψη των δένδρων.
Δικαστικές Πραγματογνωμοσύνες
Μουζούρι – Οκά, Μονάδες Μετρήσεως Εκτάσεων.
Ιδιοκτησιακά Προβλήματα και Εθνικό Κτηματολόγιο
(B) Η Τουρκοκρατία σεβάστηκε τις περιουσίες των Κρητικών. – Πώς τις κλέβει το Ελληνικό Δημόσιο σήμερα.
Δημοσιεύτηκε στην ΠΑΤΡΙΔΑ στις 23-8-2012

του Αλεξάκη Ι. Εμμ. - Τοπογράφου ΜηχανικούΣτο πρώτο μέρος του δημοσιεύματος (18-2-12), αναφερθήκαμε στις απάτες που γίνονται για καταπάτηση της περιουσίας Κρητικών με ανάμιξη βάσει νομοθετημένων ρυθμίσεων των Διευθύνσεων Δασών στην Κρήτη για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών πάρκων.

Σχολίασα την κατάθεση μου στο Ειρηνοδικείο σε σχετική υπόθεση όπου ανέφερα ότι οι Κρητικοί διατηρήσανε τις ιδιοκτησίες τους κατά τη περίοδο της Τουρκοκρατίας ως φορολογούμενες γαίες και αναφέρθηκα στην ρητή ρύθμιση του Κανουναμέ (Πολιτικό Δίκαιο) που έγραφε «…Απεφασίσθη όπως αι εν τη κατοχή των απίστων της ρηθείσης νήσου ευρισκόμεναι γαίαι παραμένωσιν εις χείρας αυτών ως γαίαι φορολογούμεναι….. » (μετάφραση Ν. Σταυρινίδη- ΤΑΛΩΣ της περιοδικής έκδοσης του Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου στα Χανιά το 1993).

Σημαντική είναι η εξαιρετική εργασία του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών (ΕΙΕ) – 98, Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνου με τίτλο ΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Tapu – Tahrir 822, σε Έκδοση-Μετάφραση-Σχολιασμό των ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ-MUSTAFA OGUZ, Ρέθυμνο 2007, η οποία είναι ανηρτημένη στο διαδίκτυο, η οποία αναφέρεται στον κανουναμέ και στο γεγονός ότι οι ιδιοκτησίες των κρητικών ήταν τελείας κυριότητας (ιδιοκτησίας) με πλήρη δικαιώματα των ιδιοκτητών επί αυτών..

Στην Εισαγωγή (σελίς 22) καταγράφονται τα ακόλουθα:
«Αλλά ας επανέλθουμε στον κανουναμέ, ο οποίος διευκρινίζει τα της φορολογίας του νεοκατακτημένου νησιού: καταρχάς, δηλώνεται ρητά ότι οι γαίες είναι μούλκια: «Αποτελούσι δε αι φορολογούμεναι αυται γαίαι τελείαν ιδιοκτησίαν των κατόχων των. Δικαιούνται ούτοι να πωλώσι και να αγοράζωσι ταύτας και να τας διαθέτωσιν ως βούλονται. Μετά δε τον θάνατον των κατανέμονται αυταί, ως συμβαίνει και δια πάσαν άλλην περιουσίαν των, μεταξύ των κληρονόμων των, επί τη βάσει του κληρονομικού δικαίου, του υπαγορευμένου υπό του Ιερού Νόμου». Επίσης κατηγορηματικά δηλώνεται ότι προκειμένου το οθωμανικό κράτος να συνεχίζει να εισπράττει έγγειο φόρο, οι γαίες κατάσχονται και εκχωρούνται σε άλλον καλλιεργητή, «εν περιπτώσει καθ’ ην ο κάτοχος του αγρού ήθελε δραπετεύσει ή στερείται των απαιτουμένων μέσων προς καλλιέργειαν του και συνεπεία των λόγων τούτων ο αγρός εγκαταλείπεται». Στη συνέχεια σημειώνεται ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες εγγείου φόρου:….»

Από το παραπάνω κείμενο προκύπτει η σαφής επιδίωξη των Τούρκων να καλλιεργηθεί η γη ώστε να είναι κατά το δυνατόν μεγάλος ο φόρος προσόδου (μουκαταά) (ποσοστό επί του παραγομένου προϊόντος).
Με συντομία αναφέρουμε ότι για την είσπραξη του έγγειου φόρου η γη χωρίστηκε σε 3 κατηγορίες. Στην πρώτη υπήχθησαν οι καταμετρηθέντες αγροί χωρίς δένδρα ή λίγα διάσπαρτα δένδρα. Τα εδάφη κατατάσσονταν σε εύφορα , μέτρια και πτωχά και αντίστοιχος ήταν ο φόρος που επιδικάζονταν. Πέντε κοίλα στα εύφορα και 2.5 στα λιγότερο εύφορα. (1 κοίλο ισούται με 1.35 περίπου μουζούρια στην περιοχή Ηρακλείου και 1 μουζούρι 16 οκάδες μιγάδι)
Επί των εισοδημάτων επεβλήθη φόρος το εν πέμπτο (20% της ετήσιας παραγωγής).
Στην δεύτερη κατηγορία υπήχθησαν τα αμπέλια και οι κήποι με τα καρποφόρα δένδρα. Ο φόρος για κάθε τσερίπι αμπελιού ή κήπου αντιστοιχούσε σε 10 δράμια ασήμι. Καταγράφεται ισοδύναμο 120 άσπρων ανά τσερίπι (1 τσερίπι ορίζεται στον κανουναμέ ίσο με 60 τετραγωνικούς πήχεις ή ένα δονούμιο και ένας πήχης ισούται με 7 σπιθαμές).

Για να εξασφαλίσει την παραγωγή η Υψηλή Πύλη απειλείται με τον κανουναμέ ο ιδιοκτήτης που δεν είχε την δυνατότητα και τα μέσα να καλλιεργήσει την γη δήμευση και διάθεση σε άλλους καλλιεργητές.
Ξεκαθαρίζεται επομένως και από την παραπάνω εξαιρετική Εργασία η πραγματικότητα που ξέρουμε όλοι μας. Ότι οι Κρητικοί που ήταν κύριοι γης κατά την απογραφή , διατήρησαν τις περιουσίες των την περίοδο της Τουρκοκρατίας (και κατά την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας που ακολούθησε) χρησιμοποιώντας την ως τέλειοι κύριοι μεταβιβάζοντας την εν ζωή ή κληρονομούμενοι κατά τον Ιερό Νόμο. Αυτά για τις περιουσίες που σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο θεωρεί αυθαιρέτως δικές του και τις μισθώνει σε επιτήδειους. Και εμείς σιωπή…

Πριν λίγες μέρες όμως άκουσα με ευχάριστη έκπληξη τον Δήμαρχο Ζακύνθου κ. Στέλιο Μποζίκη να λέει στη τηλεόραση ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς στα Ιόνια Νησιά διότι το Ελλ. Δημόσιο δεν έχει δημόσια γη σε αυτά και τους γνωρίζοντες βέβαια έχει δίκιο.
Νομίζω ότι διαπιστώνεται από πολλούς πλέον ότι το θράσος της Διοίκησης του Ελληνικού Κράτους έφτασε σε τέτοιο σημείο που ήλθε η ώρα να ξεσηκωθούν ιστορικοί και νομικοί να αποκαταστήσουν τα πράγματα σε βάση αλήθειας και όχι της σκοπιμότητας ομογενοποίησης των νομικών πραγμάτων στον Ελληνικό χώρο, που οδηγεί στην κλοπή της περιουσίας των Κρητικών , στην εξαγρίωση των και προοιωνίζει άσχημη συνέχεια.
Τα τελευταία χρόνια όσοι είμαστε προσεκτικοί βλέπουμε κάποιες λεπτομέρειες που δεν βλέπουν άλλοι ή που όταν τις βλέπουν τις ερμηνεύουν με μια ρομαντική διάθεση. Μια από αυτές τις λεπτομέρειες είναι ότι σε κάποια αυτοκίνητα ή άλλες θέσεις εμφανίζονται αυτοκόλλητα με τη σημαία της Κρητικής Πολιτείας. Σε πολλούς από αυτούς αυτό ίσως είναι ρομαντικό να έχουν στη μνήμη τους της Κρητική Πολιτεία που είναι το διάδοχο καθεστώς της Οθωμανικής Κυριαρχίας στη Κρήτη.

Αν ακούσει όμως κανείς καφενειακές απόψεις για τη θέση της Κρήτης μέσα στην Ελλάδα θα διαπιστώσει ότι πολλοί λένε ότι «μόνοι μας θα ήμασταν καλύτερα» ή «καλύτερα να γινόμασταν μια από τις Πολιτείες των ΗΠΑ», απόψεις που αν συνδυαστούν με τη προβολή της Κρητικής Πολιτείας είναι δυνατόν να καταστούν καταστροφικές για την Ελλάδα και την Κρήτη αφού καλλιεργούν τις άρρωστες σκέψεις κατά κανόνα ανθρώπων με ελαττωμένες αντιστάσεις που σε μια δύσκολη συγκυρία όπως η σημερινή είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι.

Τη τελευταία άποψη να γίνει δηλαδή η Κρήτη ο 53ος αστέρας στη σημαία των ΗΠΑ την άκουσα πρώτη φορά το 1976 όταν υπηρετούσα την στρατιωτική μου θητεία και μου ζητήθηκε να εντοπίσω αν στη μονάδα μας υπήρχαν συμπατριώτες μας που να ήταν μέλη συγκεκριμένης οργάνωσης που προωθούσε αυτό το σκοπό.
Είναι αξιοσημείωτο ότι πολλοί Κρητικοί μιλούν ιδιαίτερα απαξιωτικά για το Εθνικό Κέντρο , το οποίο βέβαια με τις πράξεις του και παραλείψεις του καλλιεργεί την σχετική τάση.
Θα συνεχίσουμε σε επόμενο

Τέλος Μέρους 2
ΑΡΧΙΚΗΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ